Władza rodzicielska nad dzieckiem

Władza rodzicielska nad dzieckiem   Co to jest władza rodzicielska? Władza rodzicielska to uprawnienia i obowiązki rodziców względem dziecka. Należą do nich w szczególności obowiązek wychowania dziecka, reprezentowania go oraz sprawowania opieki nad nim oraz jego majątkiem. Rodzic posiadający pełną władzę rodzicielską podejmuje wszelkie decyzje dotyczące losów dziecka. Co do zasady, władza rodzicielska przysługuje obojgu … Czytaj dalej Władza rodzicielska nad dzieckiem