7 najważniejszych informacji o badaniu OZSS

Co to jest OZSS? OZSS to Opiniodawczy Zespół Specjalistów Sądowych, którego zadaniem jest sporządzenie, na zlecenie sądu, opinii w sprawach rodzinnych, opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich. OZSS wydają opinię po uprzednim przeprowadzeniu badań i testów. Aby nie być zaskoczonym wnioskami opinii OZSS do badań takich powinno się właściwie przygotować. Opinia OZSS jest bowiem bardzo ważnym, […]

Władza rodzicielska nad dzieckiem

Władza rodzicielska nad dzieckiem   Co to jest władza rodzicielska? Władza rodzicielska to uprawnienia i obowiązki rodziców względem dziecka. Należą do nich w szczególności obowiązek wychowania dziecka, reprezentowania go oraz sprawowania opieki nad nim oraz jego majątkiem. Rodzic posiadający pełną władzę rodzicielską podejmuje wszelkie decyzje dotyczące losów dziecka. Co do zasady, władza rodzicielska przysługuje obojgu […]