Rozwód z orzekaniem o winie

Rozwód z orzekaniem o winie Wina w rozwodzie Decyzja o rozwodzie jest decyzją trudną. Podobnie jak zdecydowanie, czy chcemy ustalania winy w rozwodzie. Sąd może rozwiązać małżeństwo przez rozwód bez orzekania o winie któregokolwiek z małżonków, tzw. rozwód za porozumieniem stron lub też prowadzić postępowanie dowodowe celem ustalenia, czy i który z małżonków ponosi winę […]