ALIMENTY W CZASIE KORONAWIRUSA

Alimenty w czasie koronawirusa na dotychczasowych zasadach W czasie pandemii obowiązują wszystkie dotychczasowe orzeczenia i ugody w zakresie alimentów. Ogłoszona pandemia pozostaje bez wpływu na zobowiązania alimentacyjne. Co do zasady, alimenty w czasie koronawirusa pozostają bez zmian. W związku z tym, co robić w sytuacji, gdy sytuacja finansowa zobowiązanego do płacenia alimentów uległa znacznemu pogorszeniu? […]

Jak szybko dostać alimenty na dziecko?

Obowiązek alimentacyjny Alimenty to obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania. Zgodnie z prawem, rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem swojego dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Prawo nie przewiduje tu żadnej […]

Paragony dowodem w sprawie o rozwód lub o alimenty?

Czy paragon może być dowodem w sprawie o rozwód lub o alimenty? Jak wykazać wydatki? Podstawowe pytanie, które pojawia się w sprawach o rozwód lub o alimenty, to: w jaki sposób mam wykazać wydatki? Jak udowodnić? Czy mam zbierać paragony? W sądzie każde żądanie należy uzasadnić i udowodnić. Dotyczy to także kwoty alimentów. W celu […]

Opieka naprzemienna nad dzieckiem

Opieka naprzemienna to system sprawowania opieki nad małoletnimi dziećmi po rozstaniu rodziców. Polega ona na tym, że dziecko po rozstaniu rodziców, spowodowanym przez rozwód lub rozpad związku, przebywa pod opieką raz jednego, raz drugiego rodzica. Czas przebywania dziecka u każdego z rodziców jest zwykle zbliżony, np. tydzień, dwa tygodnie. Czas ten jest zwykle uzależniony od […]

Alimenty za okres wsteczny

Alimenty za okres wsteczny – czy to możliwe? W mojej praktyce zawodowej, Klienci często zadają mi pytanie, czy mogą żądać alimentów za okres wsteczny? Czy to w ogóle jest możliwe? Otrzymanie alimentów za okres wsteczny jest możliwe ale pod pewnymi warunkami. Alimenty bowiem to świadczenie, które ma zaspokoić przede wszystkim bieżące potrzeby osoby uprawnionej (dziecka). […]

Kiedy można domagać się podwyższenia alimentów na dziecko?

Kiedy można domagać się podwyższenia alimentów na dziecko? Wysokość przyznanych alimentów może ulec zmianie Wysokość przyznanych alimentów na rzecz dziecka może ulec zmianie. Potrzeby dziecka wzrastają bowiem wraz z wiekiem dziecka. Może okazać się, że wysokość przyznanych wcześniej alimentów stanie się niewystarczająca na pokrycie aktualnych kosztów utrzymania, wychowania, wykształcenia i rozwoju. Pojawiają się nowe wydatki […]