Jak szybko dostać alimenty na dziecko?

Obowiązek alimentacyjny Alimenty to obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania. Zgodnie z prawem, rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem swojego dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Prawo nie przewiduje tu żadnej […]