Zniesienie separacji

Separacja jako czas na pojednanie małżonków Separacja to czas dany małżonkom, podczas którego każdy z nich może spokojnie zastanowić się nad swoim życiem i małżeństwem. Czas separacji nie jest ustalany. To jak długo będzie trwała separacja sądowa w każdym przypadku zależy wyłącznie od małżonków. Prawo daje małżonkom możliwość zniesienia separacji. Kiedy pomiędzy małżonkami dochodzi do […]

Rozwód z orzekaniem o winie

Rozwód z orzekaniem o winie Wina w rozwodzie Decyzja o rozwodzie jest decyzją trudną. Podobnie jak zdecydowanie, czy chcemy ustalania winy w rozwodzie. Sąd może rozwiązać małżeństwo przez rozwód bez orzekania o winie któregokolwiek z małżonków, tzw. rozwód za porozumieniem stron lub też prowadzić postępowanie dowodowe celem ustalenia, czy i który z małżonków ponosi winę […]