Mediacja rodzinna jako alternatywna metoda rozwiązania sporu

Mediacja rodzinna może być prowadzona we wszystkich rodzajach sporów pomiędzy członkami rodziny, o ile tylko strony chcą w mediacji uczestniczyć. Mediacja jest całkowicie dobrowolna i zgodę na nią muszą wyrazić obie strony. W związku z tym do mediacji nie może zmusić stron nawet sąd. Mediację rodzinną warto stosować m.in. w następujących sprawach: sprawy o rozwód […]

Korzyści mediacji w sprawie o rozwód lub separację

Czy warto spróbować mediacji w sprawie o rozwód lub separację? Wiele osób pyta mnie, czy warto pójść do mediacji w sprawie o rozwód lub o separację? Czy mediacja w sprawie o rozwód lub separację pomaga? Mediacja to alternatywna metoda rozwiązywania sporów. O ile, już od samego początku małżonkowie nie są do niej negatywnie nastawieni, może […]

Koszty mediacji w sprawach rodzinnych

Koszty mediacji w sprawach rodzinnych Mediacja w sprawach rodzinnych W każdej sprawie rodzinnej Strony mogą skorzystać z mediacji. Kiedy sprawa jest już w sądzie, Strony mogą same wnioskować o to, by sąd skierował ich spór do mediacji lub też sąd z własnej inicjatywy, jeśli uzna to za zasadne, może skierować sprawę do mediacji. W obu […]

Mediacja w sprawie o rozwód i separację

Mediacja w sprawie o rozwód i separację Mediacja w sprawie o rozwód i separację to skuteczna metoda na złagodzenie istniejących pomiędzy małżonkami konfliktów i rozwiązanie sporu. Mediacja przy rozwodzie i separacji jest polecana każdej parze, która pomimo konfliktu chce uzyskać szybki rozwód lub separację. W sprawach o rozwód i separację, mediacje mogą być przeprowadzone na […]

7 zalet mediacji jako polubownej formy rozwiązywania sporu.

7 zalet mediacji jako polubownej formy rozwiązywania sporu. Czym jest mediacja? Mediacja jest dobrowolną, poufną i polubowną formą rozwiązywania sporów. Polega ona na prowadzeniu przez strony dyskusji w obecności bezstronnego i neutralnego mediatora. Mediacja jest skierowana właściwie dla każdego. Nawet bowiem jeśli w danej sprawie nie jest możliwe zawarcie prawnie skutecznej ugody, to i tak […]