Koszty mediacji w sprawach rodzinnych

Koszty mediacji w sprawach rodzinnych Mediacja w sprawach rodzinnych W każdej sprawie rodzinnej Strony mogą skorzystać z mediacji. Kiedy sprawa jest już w sądzie, Strony mogą same wnioskować o to, by sąd skierował ich spór do mediacji lub też sąd z własnej inicjatywy, jeśli uzna to za zasadne, może skierować sprawę do mediacji. W obu […]