Skutki separacji orzeczonej przez sąd

Czym jest separacja? Separacja to zupełny rozkład pożycia Separacja potocznie rozumiana jest jako rozstanie. Natomiast w świetle prawa rodzinnego, separacja to stan, w którym nastąpił zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, lecz nie jest on jeszcze trwały. Tzn. istnieją widoki na uratowanie związku i pojednanie. Separacja to etap przejściowy, który może, ale nie musi, skończyć się rozwodem. […]