KONTAKTY Z DZIEĆMI W CZASIE PANDEMII

Pandemia Covid – 19 to trudny czas dla nas wszystkich. Wszystkich obowiązują ograniczenia, do których należy się stosować. Zgodnie z ogólnymi zaleceniami, wszelkie kontakty między ludzkie powinny zostać ograniczone. W związku z wprowadzonymi obostrzeniami, rodzice zaczęli się zastanawiać, czy w tej sytuacji powinni wydawać dziecko na kontakty z drugim rodzicem. Część rodziców w ogóle odmawiała […]