7 zalet mediacji jako polubownej formy rozwiązywania sporu.

7 zalet mediacji jako polubownej formy rozwiązywania sporu. Czym jest mediacja? Mediacja jest dobrowolną, poufną i polubowną formą rozwiązywania sporów. Polega ona na prowadzeniu przez strony dyskusji w obecności bezstronnego i neutralnego mediatora. Mediacja jest skierowana właściwie dla każdego. Nawet bowiem jeśli w danej sprawie nie jest możliwe zawarcie prawnie skutecznej ugody, to i tak […]