KONTAKTY Z DZIEĆMI W CZASIE PANDEMII

Pandemia Covid – 19 to trudny czas dla nas wszystkich. Przede wszystkim, obowiązują ograniczenia, do których należy się stosować. Oczywiście, w związku z ogólnymi zaleceniami, wszelkie kontakty między ludzkie powinny zostać ograniczone. W związku z wprowadzonymi obostrzeniami, rodzice zaczęli się zastanawiać, czy w tej sytuacji powinni wydawać dziecko na kontakty z drugim rodzicem, oraz jak […]

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem, jakie masz prawa.

Jakie prawa ma rodzic, gdy drugi utrudnia mu kontakty z dzieckiem? Skonfliktowani, rozwodzący się małżonkowie często wykorzystują swe dzieci do wzajemnej walki, zemsty, uszczypliwości. Najczęściej, chcąc zrobić sobie na złość utrudniają bądź uniemożliwiają małżonkowi kontakty z dzieckiem. Niekiedy utrudnianie kontaktów, postrzegane przez pryzmat dobra dziecka (np. gdy jeden z małżonków jest agresywny, nadużywa alkoholu lub […]