9 rzeczy, o których należy wiedzieć przed złożeniem pozwu o rozwód

Decydując się na wszczęcie postępowania o rozwód, powinniśmy mieć przemyślaną treść pozwu o rozwód oraz wiedzieć, jakie są nasze oczekiwania. 1. Przesłanki do rozwodu Sąd orzeka rozwód, gdy pomiędzy małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego i nie ma widoków na pojednanie. Niewątpliwie, trwały i zupełny rozkład pożycia oznacza, że małżonkowie nie darzą się […]

Pozew o rozwód

Jak napisać pozew o rozwód? W okresie pandemii, kiedy możliwość uzyskania profesjonalnej porady prawnej jest utrudniona, poniżej prezentuję informację, jak prawidłowo napisać i złożyć pozew o rozwód. 1. Pozew o rozwód adresujemy i wnosimy do sądu okręgowego. Co do zasady sądem rozwodowym jest sąd ostatniego miejsca zamieszkania małżonków, jeżeli choć jedno z nich w okręgu […]

Miejsce zamieszkania dziecka po rozwodzie

Niewątpliwie, rozwód rodziców to czas zmian także dla ich dzieci. To czas podejmowania wielu trudnych decyzji dotyczących istotnych spraw rodziny. Rozwodzący się małżonkowie powinni między innymi ustalić, z którym z rodziców zamieszka ich dziecko. W braku takiego porozumienia, o miejscu zamieszkania dziecka rozstrzygać będzie sąd. Co istotne, wpływ na ustalenie miejsca zamieszkania dziecka, będzie miało […]

Zmiany w opłatach sądowych w sprawach rodzinnych po 21 sierpnia 2019 r.

Nowa wysokość opłat w sprawach rodzinnych Z dniem 21 sierpnia 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Zmiany w opłatach sądowych w sprawach rodzinnych po 21 sierpnia 2019 r. obejmują zarówno opłaty sądowe, jak i wydatki. Sprawy sądowe są droższe. Po staremu Przede wszystkim, opłata od pozwu o rozwód […]

Rozprawa rozwodowa

Jak wygląda rozprawa rozwodowa? Prawdopodobnie, większości osób wizyta w sądzie nie kojarzy się z niczym przyjemnym. Wręcz przeciwnie, wizyta w sądzie przywołuje stres i obawy. A co dopiero wizyta w sądzie na własnej sprawie rozwodowej?! Choć rozwody stają się coraz częstsze, to jednak według badań wciąż jest to jedno z najbardziej stresujących zdarzeń w życiu […]

Ograniczenie władzy rodzicielskiej w praktyce

Zakres władzy rodzicielskiej Władza rodzicielska obejmuje szereg praw i obowiązków przysługujących rodzicom wobec ich dzieci. Przede wszystkim należą do nich: opieka na dziećmi, nadzór nad ich prawidłowym rozwojem duchowym i fizycznym, reprezentowanie i zarządzanie majątkiem dziecka. Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom od momentu urodzenia dziecka aż do jego pełnoletniości. W związku z tym, jeżeli władza […]

Pozew o rozwód

Jak prawidłowo napisać i złożyć pozew o rozwód? Pozew o rozwód to podstawowe pismo w sprawie rozwodowej. Prawidłowo napisany pozew o rozwód to połowa sukcesu. Zatem, jak prawidłowo napisać i złożyć pozew o rozwód? Czego można zażądać? 1. Pozew o rozwód wnosimy do sądu okręgowego. Co do zasady, jest to sąd ostatniego miejsca zamieszkania małżonków, […]

Małżonek chce rozwodu – i co dalej?

Rozwód to skrajne emocje Rozstanie to silny stres i skrajne emocje. Emocje, które często ulegają zmianie. Złość, nienawiść, lęk, bezradność, czasami depresja, samotność, poczucie porażki, przegrania. To emocje, które zwykle towarzyszą rozwodzącym się małżonkom. Zanim rozwodząca się osoba zaczyna myśleć o rozstaniu i rozwodzie jako o początku czegoś nowego, jako o czymś pozytywnym, zwykle mija […]

Paragony dowodem w sprawie o rozwód lub o alimenty?

Czy paragon może być dowodem w sprawie o rozwód lub o alimenty? Jak wykazać wydatki? Podstawowe pytanie, które pojawia się w sprawach o rozwód lub o alimenty, to: w jaki sposób mam wykazać wydatki? Jak udowodnić? Czy mam zbierać paragony? W sądzie każde żądanie należy uzasadnić i udowodnić. Dotyczy to także kwoty alimentów. W celu […]

Rozwód na pierwszej rozprawie

Szybki rozwód Sądy w każdej sprawie cywilnej powinny przeciwdziałać przewlekaniu postępowania i dążyć do tego, aby rozstrzygnięcie nastąpiło na pierwszym posiedzeniu. Zasada ta wynika wprost z przepisów prawa (art. 6 kpc). Zatem, rozwód na pierwszej rozprawie jest jak najbardziej możliwy. Jednak, aby mogło się tak zdarzyć, trzeba sądowi to ułatwić. Przede wszystkim, należy jasno przedstawić […]

Plan wychowawczy – co to takiego?

W sprawie rozwodowej często sąd zobowiązuje stronę powodową do złożenia planu wychowawczego. Co to takiego? Jak go napisać? Co w sytuacji, gdy z małżonkiem nie można dojść do porozumienia? Plan wychowawczy, inaczej porozumienie wychowawcze, czasami nazywane także porozumieniem rodzicielskim. To spisane i podpisane przez oboje małżonków porozumienie dotyczące kontaktów oraz sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej nad […]

Korzyści mediacji w sprawie o rozwód lub separację

Czy warto spróbować mediacji w sprawie o rozwód lub separację? Wiele osób pyta mnie, czy warto pójść do mediacji w sprawie o rozwód lub o separację? Czy mediacja w sprawie o rozwód lub separację pomaga? Mediacja to alternatywna metoda rozwiązywania sporów. O ile, już od samego początku małżonkowie nie są do niej negatywnie nastawieni, może […]

Zgoda na rozwód

Zgoda na rozwód – zgadzać się czy się nie zgadzać? Czy zgoda ma znaczenie? Zgoda na rozwód często traktowana jest jako narzędzie do zablokowania rozwodu lub „wywalczenia” sobie lepszych jego warunków. Małżonkowie odgrażają się, że „nie dadzą rozwodu”. Zdarzają się też sytuacje, kiedy uzyskanie zgody jest niemożliwe lub utrudnione (np. gdy małżonkowie od dłuższego czasu […]

Błędy pozwu o rozwód

Błędy pozwu o rozwód utrudniają szybki rozwód Decyzja o rozwodzie nigdy nie jest łatwa. Niekiedy bardzo długo się do niej dojrzewa, rozważa różne warianty, zbiera dowody. Jednak, gdy decyzja jest już podjęta i składamy pozew o rozwód, chcemy, aby rozwód przebiegł szybko i sprawnie. Niestety, często zdarza się, że pozwy pisane samodzielnie, bez pomocy profesjonalnego […]

Opłaty sądowe w sprawach rozwodowych

Opłaty sądowe w sprawach rozwodowych uregulowane są w Ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398, z późn. zm.). Ustawa była już wielokrotnie nowelizowana. Pamiętaj: Ustawy podlegają nowelizacją. Wnosząc opłatę sądową zawsze sprawdzaj, czy jest ona zgodna z obowiązującą ustawą.   Wysokość opłat sądowych […]

O co pyta sąd na rozprawie rozwodowej?

O co pyta sąd na rozprawie rozwodowej? Większość rozwodzących się osób bardzo boi się rozprawy rozwodowej. Stresują się. Nie wiedzą co ich spotka, jakie mogą zostać zadane im pytania. Nie wiedzą, czy sobie poradzą. Doskonale to rozumiem. Często Klienci zadają pytania, czego na sprawie mogą się spodziewać i jak mają odpowiadać na pytania. Choć, nie […]

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

Pozbawienie władzy rodzicielskiej w wyroku rozwodowym Pozbawienie władzy rodzicielskiej jest najsurowszym środkiem ingerencji w jej sprawowanie. Rozstrzygnięcie o pozbawieniu władzy rodzicielskiej może zapaść w wyroku rozwodowym. Pozbawienie władzy rodzicielskiej. Czym jest władza rodzicielska? Jak pisałam już wcześniej, władza rodzicielska jest to ogół praw i obowiązków rodziców względem dziecka. Należy do nich przede wszystkim obowiązek wychowywania […]

Udziały małżonków w majątku wspólnym

Z chwilą ustania wspólności ustawowej, małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Niezależnie od tego, w jakim stopniu każdy z nich przyczynił się do jego powstania. Wynika to wprost z art. 43 §1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (KRiOp.). Równe udziały związane są z zasadą równouprawnienia małżonków. Od zasady tej możliwe są jednak wyjątki. Równe udziały […]

Pozew o rozwód z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa

Pozew o rozwód z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa Kiedy już podejmiemy ostateczną decyzje o rozwodzie, należy sobie uświadomić, że podstawą sukcesu jest dobrze przygotowany pozew rozwodowy. Jest to ważne także wtedy, gdy decydujemy się na rozwód za porozumieniem stron. Dlaczego? Dlatego, że nasz współmałżonek po jego otrzymaniu może zażądać ustalenia winy. Wypadamy więc mało wiarygodnie, […]

Opieka naprzemienna nad dzieckiem

Opieka naprzemienna to system sprawowania opieki nad małoletnimi dziećmi po rozstaniu rodziców. Polega ona na tym, że dziecko po rozstaniu rodziców, spowodowanym przez rozwód lub rozpad związku, przebywa pod opieką raz jednego, raz drugiego rodzica. Czas przebywania dziecka u każdego z rodziców jest zwykle zbliżony, np. tydzień, dwa tygodnie. Czas ten jest zwykle uzależniony od […]

RODO w sprawach rozwodowych

RODO w sprawach rozwodowych Od kilku miesięcy trwa szaleństwo „RODO”. Jednak w ostatnich dniach przybrało mocno na sile. Korzystanie z internetu stało się niezwykle utrudnione, bowiem każda platforma, strona, portal informuje nas o RODO, a właściwie o swojej nowej polityce prywatności. O co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi? Co to jest to RODO? RODO […]

7 najważniejszych informacji o badaniu OZSS

Co to jest OZSS? OZSS to Opiniodawczy Zespół Specjalistów Sądowych, którego zadaniem jest sporządzenie, na zlecenie sądu, opinii w sprawach rodzinnych, opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich. OZSS wydają opinię po uprzednim przeprowadzeniu badań i testów. Aby nie być zaskoczonym wnioskami opinii OZSS do badań takich powinno się właściwie przygotować. Opinia OZSS jest bowiem bardzo ważnym, […]

Władza rodzicielska nad dzieckiem

Władza rodzicielska nad dzieckiem   Co to jest władza rodzicielska? Władza rodzicielska to uprawnienia i obowiązki rodziców względem dziecka. Należą do nich w szczególności obowiązek wychowania dziecka, reprezentowania go oraz sprawowania opieki nad nim oraz jego majątkiem. Rodzic posiadający pełną władzę rodzicielską podejmuje wszelkie decyzje dotyczące losów dziecka. Co do zasady, władza rodzicielska przysługuje obojgu […]

7 kroków do rozwodu

7 kroków do rozwodu – Decyzja o rozwodzie Rozwód to jedno z najbardziej traumatycznych przeżyć w życiu człowieka. Podjęcie takiej decyzji jest zwykle bardzo trudne. Wątpliwości co do słuszności decyzji często pojawiają się już w trakcie procesu rozwodowego. Wątpliwości, w szczególności, pojawiają się, gdy małżonkowie mają wspólne dzieci oraz wtedy, gdy jeden z małżonków obawia […]

Stalking podczas rozwodu

Nachodzenie i nękanie małżonka podczas rozwodu Nachodzenie i nękanie małżonka podczas rozwodu nie należy do rzadkości. Dla nękanego małżonka jest to dodatkowe źródło ogromnego stresu i niepokoju. Nie każdy potrafi sobie z tym poradzić. W takich sytuacjach należy sobie uświadomić, że nie musimy się na to godzić i akceptować takich zachowań jako elementu rozstania i […]

Mediacja w sprawie o rozwód i separację

Mediacja w sprawie o rozwód i separację Mediacja w sprawie o rozwód i separację to skuteczna metoda na złagodzenie istniejących pomiędzy małżonkami konfliktów i rozwiązanie sporu. Mediacja przy rozwodzie i separacji jest polecana każdej parze, która pomimo konfliktu chce uzyskać szybki rozwód lub separację. W sprawach o rozwód i separację, mediacje mogą być przeprowadzone na […]

Dowody w sprawie o rozwód

Dowody w sprawie o rozwód Dowody w sprawie o rozwód mają znaczenie niezależnie od tego, czy decydujemy się na rozwód za porozumieniem stron czy też z orzekaniem o winie. W sądzie liczą się wyłącznie dowody. Bez znaczenia pozostaną naszą twierdzenia i mocne argumenty, których nie będziemy w stanie potwierdzić dowodem. Ponadto, trzeba wiedzieć, że niektóre […]

Zmiana nazwiska po rozwodzie

Zmiana nazwiska po rozwodzie Wiele rozwodzących się małżonków lub będących już po rozwodzie zastanawia się, czy jest możliwy powrót do nazwiska, jakie nosili przed ślubem. Możliwość zmiany nazwiska jest dla nich tak samo ważna, jako samo orzeczenie rozwodu. W równym stopniu dotyczy to kobiet, jak i mężczyzn, którzy wstępując w związek małżeński zmienili nazwisko. Czy […]

Czy można cofnąć pozew o rozwód?

Cofnięcie pozwu o rozwód Cofnięcie pozwu o rozwód umożliwia rezygnację ze sprawy sądowej. Powodów, dla których strona zechce cofnąć pozew o rozwód może być wiele i są to kwestie indywidualne. Strona może dojść do wniosku, że nie jest jeszcze gotowa na rozwód, a może po prostu dostrzegła szansę na uratowanie swojego związku, pojednanie z małżonkiem […]

Rozwód z orzekaniem o winie

Rozwód z orzekaniem o winie Wina w rozwodzie Decyzja o rozwodzie jest decyzją trudną. Podobnie jak zdecydowanie, czy chcemy ustalania winy w rozwodzie. Sąd może rozwiązać małżeństwo przez rozwód bez orzekania o winie któregokolwiek z małżonków, tzw. rozwód za porozumieniem stron lub też prowadzić postępowanie dowodowe celem ustalenia, czy i który z małżonków ponosi winę […]

Wspólny kredyt wiąże bardziej niż małżeństwo

Wspólny kredyt wiąże bardziej niż małżeństwo Bardzo wiele małżeństw decyduje się na wspólne zaciągnięcie wieloletniego kredytu hipotecznego celem zakupu nieruchomości. Niestety taki kredyt staje się olbrzymim problemem w przypadku rozpadu związku. Małżonkowie rozstają się, biorą rozwód ale zostają ze wspólnym kredytem. Rozwód nie ma znaczenia dla zobowiązań względem banku Rozwód nie ma znaczenia dla zobowiązań […]

Kiedy można domagać się podwyższenia alimentów na dziecko?

Kiedy można domagać się podwyższenia alimentów na dziecko? Wysokość przyznanych alimentów może ulec zmianie Wysokość przyznanych alimentów na rzecz dziecka może ulec zmianie. Potrzeby dziecka wzrastają bowiem wraz z wiekiem dziecka. Może okazać się, że wysokość przyznanych wcześniej alimentów stanie się niewystarczająca na pokrycie aktualnych kosztów utrzymania, wychowania, wykształcenia i rozwoju. Pojawiają się nowe wydatki […]

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem, jakie masz prawa.

Jakie prawa ma rodzic, gdy drugi utrudnia mu kontakty z dzieckiem? Skonfliktowani, rozwodzący się małżonkowie często wykorzystują swe dzieci do wzajemnej walki, zemsty, uszczypliwości. Najczęściej, chcąc zrobić sobie na złość utrudniają bądź uniemożliwiają małżonkowi kontakty z dzieckiem. Niekiedy utrudnianie kontaktów, postrzegane przez pryzmat dobra dziecka (np. gdy jeden z małżonków jest agresywny, nadużywa alkoholu lub […]

Porozumienie wychowawcze – kontakty z dziećmi po rozwodzie.

Porozumienie wychowawcze jako forma ustalenia sposobu kontaktów z dziećmi po rozwodzie. Rozwód to nie tylko trudne i stresujące przeżycie dla małżonków, lecz także dla ich dzieci. W tych trudnych okolicznościach, bardzo ważne jest by rodzice potrafili wypracować porozumienie w zakresie tego, jak będą wyglądały kontakty, władza rodzicielska i opieka nad dziećmi po rozwodzie. Nie zawsze […]

Podział majątku wspólnego w procesie rozwodowym

Podział majątku wspólnego w procesie rozwodowym Majątek wspólny małżonków Majątek wspólny małżonków to wszystko to, co małżonkowie nabyli razem w trakcie trwania wspólnoty majątkowej. Wspólność ta jest wspólnością łączną czyli wszystkie składniki majątku przysługują obojgu małżonkom niepodzielnie. W czasie trwania wspólności żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Nie może również rozporządzać ani […]

Rozdzielność majątkowa z datą wsteczną?

Czy jest możliwa rozdzielność majątkowa z datą wsteczną? Małżeńskie ustroje majątkowe Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego, z mocy samego prawa, pomiędzy małżonkami powstaje wspólnota majątkowa. Wyjątek, stanowią sytuacje,  gdy przyszli małżonkowie jeszcze przed ślubem zdecydują, że będzie ich łączył inny ustrój. Wspólnota majątkowa wygasa z chwilą prawomocnego orzeczenia rozwodu lub separacji. Wspólnota majątkowa wygasa również […]

Co to jest sądowa separacja i czym różni się od rozwodu.

Co to jest sądowa separacja i czym różni się od rozwodu? Separacja to stan, w którym nastąpił zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, lecz nie jest on jeszcze trwały. Tzn. istnieją widoki na uratowanie związku. W takiej sytuacji, każdy z małżonków może zażądać, ażeby sąd orzekł o separacji. Jeżeli natomiast małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci, sąd […]

Rozwód bez tajemnic czyli kiedy sąd może orzec rozwód.

Rozwód bez tajemnic – od decyzji do wyroku Podjęcie decyzji o złożeniu pozwu rozwodowego jest zwykle bardzo trudne. Ma ona ogromny wpływ nie tylko na dalsze życie samych małżonków. Wpływa także ich dzieci, rodziny, a często i przyjaciół, którzy także muszą odnaleźć się w nowej dla nich rzeczywistości. Niekiedy jednak decyzja o rozwodzie jest jedynym […]