Małżonek chce rozwodu – i co dalej?

Rozwód to skrajne emocje

Rozstanie to silny stres i skrajne emocje. Emocje, które często ulegają zmianie. Złość, nienawiść, lęk, bezradność, czasami depresja, samotność, poczucie porażki, przegrania. To emocje, które zwykle towarzyszą rozwodzącym się małżonkom. Zanim rozwodząca się osoba zaczyna myśleć o rozstaniu i rozwodzie jako o początku czegoś nowego, jako o czymś pozytywnym, zwykle mija sporo czasu.

Co zrobić, gdy usłyszymy, że małżonek chce rozwodu? Od czego zacząć, gdy zapadnie decyzja o rozwodzie? Jak przejść przez rozwód, by nie był on polem bitwy? Jak wyjść z niego z godnością?

Przygotuj się do rozwodu

Kto może pomóc?

Przede wszystkim, nie bójmy się i nie wstydźmy się korzystania z pomocy prawnika, psychologa czy mediatora. To osoby, które na pewno pomogą. Poza tym, warto poznać swoje prawa i być świadomym konsekwencji określonych decyzji. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, skorzystaj z usług detektywa.

„Nie dam rozwodu” a przesłanki rozwodu

Często słyszę – nie dam mu/jej rozwodu albo nie będę mu/jej nic ułatwiać. Rozumiem te emocje. Jednak w sądzie liczą się fakty i przepisy prawa. To sąd daje rozwód i to tylko wtedy, gdy zostaną wykazane określone przesłanki. Jeśli zatem faktycznie nie chcemy rozwodu, skupmy się na wykazaniu, że przesłanki do rozwodu nie zostały spełnione lub że rozwód jest sprzeczny z dobrem dziecka.

Przesłanki rozwodu

Sąd może orzec rozwód tylko wtedy, gdy zostanie wykazane, że małżonków nie łączą już żadne więzi charakteryzujące małżeństwo. Chodzi o więzi emocjonalne, gospodarcze i fizyczne. Oznacza to, że małżonkowie nie darzą się uczuciem, spędzają czas oddzielnie, prowadzą odrębne gospodarstwa domowe (np. nie mieszkają razem) oraz że nie łączą ich relacje intymne. Sąd w sprawie rozwodowej bada także, czy w skutek rozwodu nie ucierpi dobro dzieci.

Jak i gdzie złożyć pozew o rozwód?

Pozew o rozwód to najważniejsze pismo w sprawie. Pismo, w którym przedstawiamy i uzasadniamy nasze żądania. Pismo, w którym przedstawiamy, jak wyglądało pożycie oraz powody rozstania. Do jego sporządzenia należy się dobrze przygotować.

Pozew należy podpisać i wysłać do sądu listem poleconym lub złożyć na biurze podawczym sądu – w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz pozostaje w sądzie, w aktach sprawy; drugi egzemplarz sąd wysyła do pozwanego. Trzeci przygotujmy dla siebie.

Pozew kierowany jest do Sądu Okręgowego.

Dokumenty

Do pozwu należy dołączyć akt małżeństwa oraz akty urodzenia wspólnych dzieci. Składamy także zaświadczenie o zarobkach lub zeznanie podatkowe za ostatni rok. W trakcie sprawy o rozwód, sąd może zażądać od nas zeznań podatkowych za kilka ostatnich lat.

Czy pozew można złożyć w dowolnym sądzie?

Pozew o rozwód wytacza się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Jeśli w ten sposób nie można ustalić właściwego sądu, wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej. Jeżeli i tej podstawy nie ma – właściwy jest sąd miejsca zamieszkania powoda.

Ile kosztuje rozwód?

Koszty podstawowe, z którymi należy się liczyć to opłata sądowa w wysokości 600 zł. O rozliczeniu tych kosztów, sąd orzeka w wyroku. Jeśli sprawa zakończy się bez orzekania o winie, wówczas sąd zwraca 300 zł.

Do kosztów procesu mogą dojść wydatki na biegłych sądowych (np. badanie w OZSS) oraz koszty mediacji. W przypadku spraw z orzekaniem o winie należy się liczyć także z innymi kosztami związanymi z prowadzeniem postępowania dowodowego.

Dodatkowymi kosztami są także koszty ustanowienia pełnomocnika.

Inne koszty to już drobniejsze wydatki na pozyskanie odpisów aktu małżeństwa, aktu urodzenia dziecka, wyciągów z notarialnych umów małżeńskich.

Czy można przewidzieć, jak długo potrwa sprawa o rozwód?

Nie ma dwóch takich samych spraw. Dlatego nie warto zakładać, że wszystko będzie wyglądać tak, jak np. u znajomych. Nie warto sugerować się czasem trwania ich sprawy, jak i samym jej przebiegiem. Wszystko bowiem zależy od wielu czynników, m. in. od obłożenia sądu i wolnych terminów. W różnych sądach okręgowych jest różny czas oczekiwania na rozprawę.

Od czego to zależy?

Długość procesu o rozwód oraz ilość rozpraw zależy także m. in. od tego, jakie zgłosimy dowody, ilu powołamy świadków, czy będą powoływani biegli (np. badanie w OZSS), a nawet, czy i ewentualnie, jak długo będzie trwała mediacja. Istotne jest także, czy będziemy z małżonkiem dogadani co do warunków rozwodu. Dogadani małżonkowie zdecydowanie szybciej uzyskają rozwód, niż małżonkowie, którzy chcą udowadniania winy, czy też którzy nie mogą porozumieć się w kwestiach dotyczących dzieci.

Zatem, czynników warunkujących długość procesu jest tak wiele, że nie należy nic zakładać, ani porównywać się do innych.

A co ze wspólnym majątkiem?

,Majątek wspólny można podzielić w sprawie rozwodowej wyłącznie wówczas, gdy strony są zgodne, jak ma wyglądać podział. W innym przypadku, podział majątku dokonuje się w odrębnym postępowaniu sądowym.

Rozwód to nie wojna

Jeśli nie chcesz by Twój rozwód był jak pole walki, dobrze się do niego przygotuj. Ustal z małżonkiem jak najwięcej kwestii związanych z rozwodem. Jeśli trudno Wam się porozumieć, możecie skorzystać z pomocy psychologa lub mediatora. Możliwe jest to na każdym etapie sprawy, także jeszcze przed złożeniem pozwu w sądzie. Skorzystaj z pomocy prawnika, który pomoże Ci przejść przez dżunglę przepisów i przesłanek. Pełnomocnik będzie wsparciem także w negocjacjach z małżonkiem. Może Cię nawet w nich zastąpić. Jeśli ciężko Ci emocjonalnie, zwróć się o pomoc do psychologa. Terapeuta pomoże uspokoić emocje, jak również wyjaśni, jak pomóc dzieciom przejść przez rozwód rodziców. Nie obawiaj się mediacji. Na pewno nie zaszkodzi.

Jeśli jednak zdecydujesz się przejść przez rozwód bez jakiejkolwiek pomocy, a jednocześnie chcesz rozwodu bez orzekania o winie, zasygnalizuj w pozwie o rozwód, co jest prawdziwym powodem rozstania. Zdecydowanie ułatwi Ci to ewentualną obronę, gdy sprawy pójdą nie po Twojej myśli.

Przygotuj się do rozwodu

I co najważniejsze! Nawet, jeśli to nie Ty złożysz pozew o rozwód, lecz Twój współmałżonek, to Ty również musisz odpowiednio przygotować się do rozwodu.

Poznaj swoje prawa i bądź świadomy, czego możesz żądać i jak się bronić.

Przeczytaj także:

Post Author: MS