Zgoda na rozwód

Zgoda na rozwód – zgadzać się czy się nie zgadzać? Czy zgoda ma znaczenie?

Zgoda na rozwód często traktowana jest jako narzędzie do zablokowania rozwodu lub „wywalczenia” sobie lepszych jego warunków. Małżonkowie odgrażają się, że „nie dadzą rozwodu”. Zdarzają się też sytuacje, kiedy uzyskanie zgody jest niemożliwe lub utrudnione (np. gdy małżonkowie od dłuższego czasu nie zamieszkują razem). Takim sytuacją i ich konsekwencją chciałam poświęcić niniejszy wpis.

Małżonek nie zgadza się na rozwód – i co dalej?

Małżonek nie zgadza się na rozwód. I co dalej? Oczywiście różne są przyczyny rozpadu związku, jak i różne są motywacje, dla których ktoś odmawia rozwodu. W praktyce, najczęściej powodem odmowy rozwodu są kwestie finansowe, albo po prostu zwykła złośliwość.

Przede wszystkim, to sąd „daje” rozwód, a nie nasz współmałżonek. Sąd orzeka rozwód wówczas, gdy zostanie udowodnione, że między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia. Jeśli udowodnimy, że małżeństwo jest fikcją, że wygasły więzi emocjonalne, fizyczne i gospodarcze, zgoda małżonka lub jej brak nie będą miały większego znaczenia. Sąd może orzec rozwód pomimo braku zgody jednego z małżonków.

Czytaj także: http://wygrajrozwod.pl/dowody-sprawie-o-rozwod/

 

Czy brak zgody na rozwód może zablokować rozwód?

Brak zgody na rozwód nie kończy postępowania. Wręcz przeciwnie. Brak zgody na rozwód najczęściej powoduje długie i żmudne postępowanie dowodowe oraz udowadnianie winy. Brak zgody na rozwód może zatem wydłużyć proces rozwodowy, a w szczególności wydłużyć postępowanie dowodowe. Brak zgody na rozwód rozpoczyna „walkę” o udowodnienie rozpadu związku, a najczęściej także winy.

Czytaj także: http://wygrajrozwod.pl/rozwod-orzekaniem-o-winie/

 

Brak zgody na rozwód a małoletnie dzieci

Brak zgody na rozwód może być bardziej kłopotliwy, gdy małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci. Zgodnie z art. 56 §2 KRiOp. rozwód jest niedopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków. Zatem, jeśli nasz współmałżonek odmawia zgody na rozwód, powołując się na dobro dzieci, musimy przed sądem udowodnić, że dobro małoletnich nie ucierpi na skutek rozwodu. W takiej sytuacji, niewykluczone, że sąd zechce przeprowadzenia dowodu z opinii OZSS. Już samo skierowanie na takie badanie znacząco wydłuża proces rozwodowy. Na takie badanie czeka się – w zależności od ośrodka – od kilku miesięcy, nawet do roku.

Brak zgody na rozwód jako przesłanka do oddalenia powództwa

Zdarzają się także inne sytuacje, gdy sąd „nie da rozwodu”, tzn. oddali powództwo. Rozwód będzie niedopuszczalny, jeżeli zażąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznością sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Sytuacje takie należą jednak – statystycznie – do rzadkości.

Brak zgody na rozwód – konsekwencje procesowe

Brak zgody na rozwód może utrudnić nam proces i go wydłużyć. Pamiętajmy jednak, że brak zgody małżonka na rozwód nie unicestwia naszego żądania, a nawet jeśli sąd oddali powództwo i nie orzeknie o rozwodzie, od wyroku przysługuje apelacja.

Post Author: MS