ALIMENTY W CZASIE KORONAWIRUSA

Alimenty w czasie koronawirusa na dotychczasowych zasadach W czasie pandemii obowiązują wszystkie dotychczasowe orzeczenia i ugody w zakresie alimentów. Ogłoszona pandemia pozostaje bez wpływu na zobowiązania alimentacyjne. Co do zasady, alimenty w czasie koronawirusa pozostają bez zmian. W związku z tym, co robić w sytuacji, gdy sytuacja finansowa zobowiązanego do płacenia alimentów uległa znacznemu pogorszeniu? […]