Plan wychowawczy – co to takiego?

W sprawie rozwodowej często sąd zobowiązuje stronę powodową do złożenia planu wychowawczego. Co to takiego? Jak go napisać? Co w sytuacji, gdy z małżonkiem nie można dojść do porozumienia? Plan wychowawczy, inaczej porozumienie wychowawcze, czasami nazywane także porozumieniem rodzicielskim. To spisane i podpisane przez oboje małżonków porozumienie dotyczące kontaktów oraz sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej nad […]

Umowny podział majątku wspólnego po rozwodzie

Podział majątku wspólnego dotyczy oczywiście wyłącznie tych małżonków, którzy choćby przez chwile posiadali wspólnotę majątkową. Jeśli przez cały czas trwania małżeństwa, małżonkowie mieli rozdzielność majątkową, to wspólność nie powstała i nie ma co dzielić. Podział majątku po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego Z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego pomiędzy małżonkami ustaje wspólnota majątkowa i możliwe jest […]