Korzyści mediacji w sprawie o rozwód lub separację

Czy warto spróbować mediacji w sprawie o rozwód lub separację?

Wiele osób pyta mnie, czy warto pójść do mediacji w sprawie o rozwód lub o separację? Czy mediacja w sprawie o rozwód lub separację pomaga?

Mediacja to alternatywna metoda rozwiązywania sporów. O ile, już od samego początku małżonkowie nie są do niej negatywnie nastawieni, może ona pomóc w procesie sądowym. Może także doprowadzić do pojednania małżonków.

Mediacja jest całkowicie dobrowolna. Nawet jeśli do mediacji zechce skierować strony sąd, to brak zgody choćby jednego z małżonków spowoduje, że do mediacji nie dojdzie. Dobrowolność dotyczy całego procesu mediacyjnego. Nawet jeśli strona zgodzi się na mediację, to w dowolnym momencie może z niej zrezygnować, bez żadnych konsekwencji. Każdy krok mediacji i każda decyzja w mediacji zostaje podjęta za zgodą obu stron.

 

Jakie są korzyści mediacji w sprawie o rozwód lub separację?

Korzyści mediacji w sprawie o rozwód lub separację jest bardzo wiele. Przede wszystkim, mediacja pozwala zakończyć konflikt w sposób zależny od stron. To strony decydują o warunkach zakończenia mediacji oraz o warunkach zakończenia sporu. Strony decydują o warunkach rozwodu lub separacji. Warunki rozstania zależą wyłącznie od małżonków i ich decyzji. Małżonkowie mają bezpośredni wpływ na to, jak będzie wyglądała ich przyszłość. Małżonkowie w mediacji mogą wypracować ugodę lub choćby ustalić zgodne stanowiska procesowe, które będą podstawą dla rozstrzygnięcia sprawy przez sąd. Małżonkowie mogą także w dowolnym momencie zerwać mediację i zdecydować, że oddają swe sprawy pod rozstrzygnięcie sądu.

Mediacja pozwala małżonkom zakończyć konflikt w sposób od nich zależny i satysfakcjonujący. W mediacji można poszukiwać rozwiązań wielu problemów i konfliktów, jakie są między małżonkami. Tematy i problemy omawiane w mediacji zależą od woli stron. Mediacja może objąć sprawy także inne od tych, które rozpoznaje sąd w rozwodzie lub separacji.

 

Mediacja to szybsze i tańsze rozwiązanie niż spór sądowy

Mediacja pozwala wypracować stosunkowo szybkie, kompromisowe rozwiązanie sporu. Wszystko zależy od woli stron. Szybkość w rozwiązywaniu sporu w mediacji, to także oszczędność czasu i pieniędzy. O kosztach mediacji przeczytaj więcej tu: http://wygrajrozwod.pl/koszty-mediacji-w-sprawach-rodzinnych/

Mediacja może także pomóc w utrzymaniu lub odnowieniu kontaktów, jak również w ogólnej poprawie relacji stron.

 

Jak kończy się mediacja w sprawie o rozwód lub separację?

Mediacja może zakończyć się ugodą, kompromisem lub ustaleniami co to sposobu dalszego prowadzenia postępowania. Mediacja może zakończyć się pojednaniem małżonków. Mediacja może także osłabić konflikt i wzajemną wrogość. Mediacja pozwala bowiem na wyrzucenie z siebie emocji, na co nie ma czasu i miejsca przed sądem.

 

Co dzieje się z ugodą zawartą w mediacji?

Ugoda zawarta w mediacji w sprawie o rozwód lub separację składana jest przez mediatora w sądzie wraz z protokołem z mediacji. Następnie, ugoda jest zatwierdzana przez sąd. Sąd uwzględnia porozumienie małżonków w wyroku orzekającym rozwód lub separacje. Sąd odmawia zatwierdzenia ugody, w całości lub części, gdy jest ona sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa. Sąd odmówi zatwierdzenia ugody także wtedy, gdy jest ona niezrozumiała, zawiera sprzeczności lub nie jest możliwa do wykonania.

 

Jeśli na skutek mediacji w sprawie o rozwód lub separację doszło do pojednania małżonków, mediator niezwłocznie składa w sądzie protokół z oświadczeniem stron o pojednaniu. W takiej sytuacji, sąd postępowanie o rozwód lub separację umarza i rozstrzyga o kosztach. Oczywiście, nie zamyka to drogi do rozwodu lub separacji w przyszłości. Małżonkowie mogą zmienić zdanie.

 

Podsumowując

Nawet, jeśli mediacja nie zakończy się ugodą, to strony w dalszym ciągu mają prawo oddania swego sporu pod rozstrzygnięcie sądu. Warto jednak podkreślić, że mediacja uczy wzajemnego szacunku oraz respektowania praw swoich i drugiej strony. Daje szansę na bycie wysłuchanym, na przedstawienie swoich racji i potrzeb.

Zatem, warto spróbować mediacji.

Przeczytaj także:

http://wygrajrozwod.pl/7-zalet-mediacji-jako-polubownej-formy-rozwiazywania-sporu/

http://wygrajrozwod.pl/mediacja-sprawie-o-rozwod-separacje/

http://wygrajrozwod.pl/koszty-mediacji-w-sprawach-rodzinnych/

Post Author: MS