Paragony dowodem w sprawie o rozwód lub o alimenty?

Czy paragon może być dowodem

w sprawie o rozwód lub o alimenty?

Jak wykazać wydatki?

Podstawowe pytanie, które pojawia się w sprawach o rozwód lub o alimenty, to: w jaki sposób mam wykazać wydatki? Jak udowodnić? Czy mam zbierać paragony?

W sądzie każde żądanie należy uzasadnić i udowodnić. Dotyczy to także kwoty alimentów. W celu udowodnienia ponoszonych wydatków klienci często zbierają paragony. Jednak nie do końca ma to sens. Z paragonu nie wynika, kto nabył rzecz i dla kogo. Na podstawie paragonów można jedynie oszacować wysokość wydatków i określić wysokość żądanych alimentów. Jednak paragony nie mogą być uznane za dobry dowód.

Przedstawiając w sądzie zestawienie paragonów musisz liczyć się z tym, że zostaną one uznane za niewiarygodne lub w ogóle pominięte. Paragon jako dowód, w bardzo łatwy sposób może być podważony przez drugą stronę. Jak już napisałam powyżej, paragon nie dokumentuje, kto poniósł koszt oraz na czyją rzecz.

Kiedy paragon może być dowodem?

Paragon fiskalny jest dowodem sprzedaży towaru lub usługi. Dokumentuje fakt dokonania transakcji. Dowodzi gdzie, kiedy i co zostało nabyte oraz za jaką cenę. Paragon nie wskazuje jednak, kto jest kupującym czy też nabywcą usługi. Z paragonu nie ustalimy, dla kogo rzecz czy usługa została nabyta. Paragonu, samego w sobie, nie sposób powiązać z określoną osobą. Dlatego też, wartość dowodowa paragonów jest znikoma.

Inaczej ma się rzecz, gdy płatność za transakcję – udokumentowaną paragonem – odbyła się za pomocą karty płatniczej. Wówczas, paragon fiskalny powiązany z wyciągiem bankowym będzie dowodem, że płatności dokonała określona osoba (np. matka, ojciec). W takich okolicznościach, paragon fiskalny staje się wiarygodnym dowodem.

Faktura VAT dowodem poniesionego wydatku

Dla wykazania swoich żądań alimentacyjnych oraz wiarygodnego dokumentowania zakupu lepszym rozwiązaniem jest zbieranie faktur VAT. Faktura wskazuje, kto jest kupującym lub nabywcą usługi. Oczywiście, dowód taki również może być podważony. Nie zawsze przecież ten, kto jest wskazany na fakturze jako kupujący lub nabywca, faktycznie za towar lub usługę zapłacił. Jednak kwestionowanie faktury VAT jest o wiele trudniejsze.

Kiedy zbierać paragony i faktury?

Paragony można zbierać tylko wtedy, gdy płatność miała miejsce przy użyciu karty płatniczej i złożymy je w sądzie wraz z wyciągami bankowymi. W innym przypadku, zbieranie paragonów nie ma sensu. Chyba, że zbieramy je na potrzeby własne, aby ustalić wysokość wydatków i żądaną kwotę alimentów.

Przy wydatkach na większą kwotę, przy wydatkach na określone usługi, jak również przy wydatkach związanych z ponadprzeciętnymi potrzebami lepiej prosić o wystawienie faktury VAT.

Czy na wszystkie wydatki zbierać dowody płatności?

Zbędne jest zbierania dowodów płatności za wszystkie możliwe wydatki, za wydatki podstawowe (jedzenie, kosmetyki) oraz wydatki drobne (zeszyty, skarpetki itp.). Chyba że są to większe koszty lub bierzemy faktury zbiorcze.

Zbierajmy jednak potwierdzenia płatności za wizyty lekarskie, koszty leczenia, zakupy leków, za przedszkole/ szkołę/ zajęcia edukacyjne/ zajęcia dodatkowe, za wycieczki/ rozrywkę. Dokumentujmy także ponadprzeciętne wydatki oraz wydatki związane ze szczególnymi potrzebami uprawnionego do alimentów (np. opłaty za rehabilitację, specjalną dietę, wyjazdy edukacyjne).

Post Author: MS